پروژه های ابزار سنگ میهن

پروژه تحکیم بستر کف گود و دیواره ها به روش جت گروتینگ


Project Description

پروژه تحکیم بستر کف گود و دیواره ها به روش جت گروتینگ

در محل احداث برج ۳۳ طبقه اودیما

( شهر نور – روبروی پارک جنگلی نور – در مجاورت دریا )

کارفرما      : آقای مهندس معتضدی- آقای دکتر کاشفی- آقای مهندس نائیجپور
مشاور       : ***
محل پروژه : نور – بلوار امام رضا
روش اجرا  : جت گروتینگ