پروژه های ابزار سنگ میهن

تحکیم بستر به روش جت گروتینگ در بندر انزلی


Project Description

پروژه تحکیم بستر به روش جت گروتینگ

در محل احداث سیلوهای ۴۵۰۰۰ تنی غلات

کشتیرانی دریای خزر – بندر انزلی

 

کارفرما      : شرکت کشتیرانی دریای خزر
مشاور       : شرکت مهندسین مشاور پی چنگ
محل پروژه : بندر انزلی ، گمرک کشتیرانی
روش اجرا  : جت گروتینگ