پروژه های ابزار سنگ میهن

مجتمع مسکونی خیام


Project Description

کارفرما : آقای مهندس رحیم پور
مشاور : ***
محل پروژه : تهران ، خیابان ولیعصر، خیابان قرنی، کوچه تختی دوم
روش اجرا : تاندون، شمع فولادی، نیلینگ