پروژه های ابزار سنگ میهن

مجتمع تجاری اپل مال


Project Description

کارفرما       : آقای مهندس علوی
مشاور        : آقای دکتر کلانتری
محل پروژه  : تهران ، تقاطع خیابان ولیعصر و میرداماد، جنب مجتمع تجاری پایتخت
روش اجرا   : استرند تايبک و شمع فولادی

عمق گود    :  ۳۳   متر
متراژ زمین  : ۱۹۰۰ متر مربع