پروژه های ابزار سنگ میهن

تحکیم بستر به روش جت گروتینگ در بندر انزلی


Project Description

پروژه احداث سیلوهای ۴۵۰۰۰ تنی غلات توسط کشتیرانی دریای خزر

 

کارفرما      : شرکت کشتیرانی دریای خزر
مشاور       : شرکت مهندسین مشاور پی چنگ
محل پروژه : بندر انزلی ، گمرک کشتیرانی
روش اجرا  : جت گروتینگ