جت گروتینگ

تجهیزات جت گروتینگ شرکت مهندسی ابزار سنگ

شرکت مهندسی ابزار سنگ میهن ، با ایجاد ارتباطی مستمر و سازنده با برترین شرکت ها و کارخانه های اروپایی ( ایتالیا ، آلمان ، فرانسه ) کارآمدترین

تجهیزات و دستگاههای لازم جهت عملیات جت گروتینگ ( تزریق پر فشار دوغاب سیمان ) را که همگی مدل سال ۲۰۱۶ بوده را در اختیار دارد به گونه ای که

ماشین آلات خاص حفاری و تجهیزات جت گروتینگ شرکت ابزار سنگ بی شک در سطح کشور منحصر به فرد می باشد.

 

کاربردهای جت گروتینگ  به شرح ذیل می باشد :

  • افزایش ظرفیت باربری خاک و کاهش نشست ( فونداسیونها ، خیابان ،جاده ، محوطه و انواع سازه های در حال احداث یا موجود )
  • پایدارسازی شیروانی های خاکی و جلوگیری از لغزش
  • پایدارسازی مقاطع تونلها و آب بندی جداره های تونل
  • کنترل و کاهش روانگرایی خاک های سست و اشباع
  • ایجاد پرده آب بند و لایه ناتراوا