Blog

جت گروتینگ jet grouting

جت گروتینگ, jet grouting

امروزه به منظور دستیابی به شرایط ژئوتکنیکی لازم جهت بهسازی خاک یا بهسازی زمین ، آب بندی و پایدارسازی  و …  از روش های تزریق پرفشار در خاک یا سنگ استفاده می شود.

تزریق بطور کلی به دو نوع تزریق در سنگ و تزریق در خاک تقسیم بندی می شود. روش جت گروتینگ (تزریق با فشار بسیار بالا) به عنوان یکی از موثرترین روشهای بهسازی خاک مطرح

شده است. تزریق با فشار بسیار بالا یا جت گروتینگ روشی برای اصلاح خاک است که در آن دوغاب ، با فشار بسیار بالا و سرعت زیاد از طریق نازلهایی به داخل خاک تزریق شده و باعث

تخریب و تغییر ساختار خاک می شود. طی این فرایند ، بخشی از ذرات خاک و دوغاب از درون گمانه حفاری بیرون آمده و بخشی دیگر بصورت درجا با دوغاب مخلوط می شوند.

در نتیجه این فرایند، توده ای از خاک اصلاح شده بوجود می آید که به آن اصطلاحا توده خاک-سیمان اطلاق میشود. ستونهای خاک-سیمان ایجاد شده از طریق روش تزریق با فشار بالا

در داخل خاک ( جت گروتینگ ) ، دارای مقاومت بالا، تغییر شکل پذیری اندک و نفوذپذیری بسیار پایین هستند و باعث تقویت خصوصیات خاک محل میشوند.

تکنیکی بسیار مطمئن و کارا جهت اصلاح مقاومت ، تحکیم و یا آب بندی کردن تشکیلات سنگی یا خاکی بصورت درجا می باشد . با توجه به کارایی پایین تزریق دوغاب سیمانی با

فشارهای معمولی در خاک های با اندازه ذرات کوچکتر از ماسه متوسط دانه و از طرفی محدودیت موجود در روش تزریق شیمیایی از لحاظ هزینه بالا و همچنین خطرات زیست محیطی

ناشی از سمی بودن مواد ، روش جت گروتینگ (تزریق با فشار بالا ) بدلیل آنکه با ایجاد شکست در تشکیلات موجود، زمینه نفوذ بیشتر دوغاب و همچنین اختلاط یکنواخت و مناسب

بین دوغاب و ذرات خاک را فراهم میکند ، امروزه بعنوان یک تکنیک کارآمد مدنظر بسیاری از کارشناسان ومتخصصان امر قرار گرفته است.

 

jet grouting جت گروتینگ

jet grouting – جت گروتینگ

در این روش که تنها با ابزار پیشرفته قابل اجراست، توده ها یا بعبارتی ستونهایی مدفون از مخلوط خاک و سیمان بوسیله پمپ تزریق مخصوص با فشار بسیار بالا ( ۳۰۰ تا ۷۰۰ بار ) در محل تولید می شود.

در این روش بر اساس فشار نهایی مایع یا ماده قابل تزریق با سرعت بالا در خاک، ساختار کلی خاک شکسته شده ، ذرات خاک بصورت درجا با دوغاب مخلوط و یک توده همگن صلب ایجاد می گردد.

یکی از بزرگترین مزیت های استفاده از روش جت گروتینگ ، امکان تحکیم در زمین با وجود آب زیر زمینی می باشد . وجود آب زیرزمینی در خاک باعث ایجاد هیچگونه مشکلی در اجرای جت گروتینگ نمی باشد.

لازم به ذکر است که با تغییر پارامترهایی از جمله استفاده از افزودنی های مختلف در دوغاب و حتی مسلح کردن ستون جت گروت ، میتوان به دامنه کاربرد جت گروتینگ ، وسعت و تنوع بیشتری افزود.

فرم های اصلی که بوسیله روش جت گروتینگ بوجود می آیند شامل فرم های ستونی و صفحه ای می باشند. فرم هندسی بوجود آمده به چگونگی حرکت  و دوران لوله ی حفاری و سرعت بالا آمدن آن و

فشار و سرعت تزریق بستگی دارد.
جت گروتینگ تقریبا برای تمامی خاک ها صرفنظر از نفوذپذیری ، دانه بندی ( از رس و سیلت نرم تا شن و ماسه) مورد استفاده قرار میگیرد.

شعاع تاثیر عمل جت گروتینگ در خاک های مختلف یکسان نیست و بسته به نوع خاک ، قدرت و شیوه عملکرد دستگاه ها و نوع و غلظت مخلوطی که تزریق میشود ، مقدار محدوده تاثیر نیز فرق میکند .

شعاع تاثیر عملیات جت گروتینگ گاه تا ۳/۵ متر نیز میرسد.

از روش جت گروتینگ (تزریق با فشار بالا) جهت مقاوم سازی زیر پی ها و تقویت پی جهت جلوگیری از نشست ، تثبیت گود یا ترانشه ، مقاوم سازی خاکهای سست ( زمینها – خیابانها – کف انبارها ) ،

ایجاد دیواره و کف آب بند ، کنترل و کاهش خطر روانگرایی در خاکهای سست و اشباع و بسیاری موارد دیگر میتوان استفاده کرد.

عملیات جت گروتینگ شامل دو بخش حفاری گمانه و تزریق داخل آن می باشد. بدین صورت که ابتدا گمانه ای به قطر ۱۰۰-۱۵۰ میلیمتر حفاری   می شود. جهت دستیابی به عمق مورد نیاز چال ،

توسط روش های حفاری از آب ، هوای فشرده ، بنتونیت و یا ریزش سیال استفاده میشود . در صورت دستیابی به عمق مورد نظر ، ریزش سیال قطع شده و دوغاب با فشار بالا از داخل راد عبور کرده و

از طریق نازل تزریق میشود . بطوری که ستونهای تزریق با قطری به مراتب بیش از قطر گمانه ایجاد می گردد . نازل در انتهای راد قرار گرفته که پس از آن مته حفاری قرار دارد . همزمان با تزریق با فشار دوغاب ،

راد حفاری با چرخش کندی با سرعتی معادل ۴۰ تا۷۰ سانتیمتر بر دقیقه به بالا کشیده میشود.