Blog

تجهیزات مورد نیاز برای جت گروتینگ

تجهیزات اصلی برای اجرای عملیات جت گروتینگ عبارتند از : تجهیزات اختلاط ، پمپ با فشار بالا ، پمپ مخلوط تزریق (Single Fluid , Double Fluid) ،

تجهیزات حفاری قدرتمند ،  سیستم ثبت اطلاعات کامپیوتری یا دستی ، وسایل ارتباطی بین ایستگاه دوغاب سازی و محل تزریق .

برای دستیابی به باصرفه ترین و دقیق ترین مدل از این تکنولوژی ، می بایست از ماشین آلات اتوماتیک و قابل اطمینانی استفاده کرد تا عملیاتی قابل کنترل و بی نقص را اجرا نمود .

تنها با در اختیار داشتن چنین تجهیزاتی است که میتوان به آمارهای بی نظیری از قبیل حجم تولید و تزریق دوغاب از ۱۰۰ تا ۴۰۰ لیتر در دقیقه، امکان پمپ کردن دوغاب،

مایع تزریق از فواصل حدود یکصد متر دورتر از محل جت گروتینگ و نیز امکان استفاده از ۱ تا ۳ دوغاب یا مایع تزریق با فشارهای مختلف و بصورت همزمان دست یافت .

همچنین با بکارگیری تجهیزات حفاری و پمپ تزریق مدرن میتوان بصورت تمام اتوماتیک و کامپیوتری حفاری و تزریق نمود تا از خطاهای انسانی قابل وقوع اجتناب گردد.

از جمله اینکه با ایجاد ارتباط دیجیتال بین ماشین حفاری و سیستم تزریق ، در صورت تغییر در فشار یا موارد مورد نظر ، تزریق بصورت خودکار متوقف شده و بدین صورت

اجرای صحیح عملیات تضمین می گردد .